Waterstof in Noord-Nederland

storytelling

Waterstof is de energiedrager van de toekomst. In Noord-Nederland wordt volop gewerkt aan een vergaande invoering van waterstof als brandstof voor bussen. Zeer diverse partijen zijn betrokken. Deze video hebben wij ontwikkeld in samenspraak met provinciaal bestuur, openbaar vervoer en commercieel betrokken partijen.

OV-bureau Groningen Drenthe
x
x
x